Gå til hovedindhold

Udgivet den 04-07-2024

Årsresultat 2023

Søby Værft fremlægger et meget tilfredsstillende årsregnskab for 2023

Årsrapporten er blevet præsenteret og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023.

I 2023 havde værftet ingen nybygningsaktiviteter. De primære aktiviteter i løbet af 2023 var inden for reparationssegmentet, hvor selskabet formåede at opretholde en stabil og høj belægning gennem hele året på grund af et aktivt salgs- og kundeopsøgende arbejde. Omsætningen er især positivt påvirket af en håndfuld større ombygningsprojekter, der indeholdt meget stålarbejde.

I løbet af året er der igen i 2023 påløbet materialomkostninger til vedligeholdelse af eksisterende udstyr og investering i bl.a. en ny kran, ligesom der er indført diverse effektiviserings- og
omkostningsbegrænsende tiltag som har bidraget positivt til årsresultatet.

De realiserede resultater for perioden er væsentligt højere end forventet ved årets begyndelse. Dette til trods for de ulemper, som værftet har været påvirket af som følge af stormfloden d. 20. oktober 2023.

Selskabet har igennem flere år haft den grønne dagsorden med som et strategisk pejlemærke for
værftets udvikling og det arbejde der udføres. Selskabet ønsker fortsat at have fokus på skabelsen af bæredygtige løsninger og ydelser til virksomhedens kunder. Dette gælder både i selskabets værdikæde og i forhold til den måde selskabet agerer på, overfor nærområdet, medarbejdere og de investeringer der foretages i nye faciliteter.

Selskabet er i maj måned 2023 gen-certificeret efter kvalitetsstyringsnormen ISO 9001:2015 og
miljøstyringsnormen ISO 14001:2015, vedr. nybygning, vedligeholdelse og reparation af skibe.

Den fulde finansielle rapport kan findes HER

Søby Shipyard see from above

Forfatter